Speakers

plus

Kazimierz Murzyn

Klaster LifeScience Kraków

plus

Mieczysław Pasowicz

Instytut Medycyny Innowacyjnej

plus

Justyna Uman-Ntuk

Printed Health

plus

Effiom Uman-Ntuk

Printed Health

plus

Zbigniew Nawrat

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

plus

Izabela Czeremcha

MedSilesia

plus

Roland Kozłowski

life science biznes consulting

plus

Magdalena Marciniak

Selvita

plus

Jarosław Bułka

Silvermedia

plus

Karolina Jarosińska

ExecMind

plus

Monika Duda

ExecMind

plus

Robert Gajewski

Instytut Przemysłu Skórzanego

plus

Krzysztof Ambroziak

Intermag

plus

Marzena Rudnicka

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

plus

Karolina Perrin

Karek Design

plus

Jakub Swadźba

Diagnostyka

plus

Grzegorz Przybycień

IBM